Close

Yüksek Lisans Doktora Başvuru

Online Başvuru :

Başvurmak istediğiniz program tercihiniz ve program başvurusunun değerlendirilmesinde faydalanılacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacak olan bilgilerinizi içeren Ön Kayıt Formu'nun kapsamlı ve doğru olarak doldurulması başvuru değerlendirme sürecine olumlu yansıyacaktır.

Ön kayıt formunu doldurduktan sonra; fbe@altinbas.edu.tr mail adresine göndermeniz durumunda başvurunuz değerlendirmeye alınacak ve başvuru sahibiyle iletişime geçilecektir.

 

2017-2018 Güz Yarıyılı Akademik Takvimi

 

2017-2018 Güz Yarıyılı

2 Ekim 2017

05 Ocak 2018

Ders Ekleme ve Çıkartma

9 Ekim 2017

13 Ekim 2017

Dersten Çekilmek İçin Son Gün

 

08 Aralık 2017

Derslerin Kesilmesi

 

05 Ocak 2018

Dönem Sonu Sınavları

08 Ocak 2018

12 Ocak 2018

 

2017-2018 Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi

 

2017-2018 Bahar  Yarıyılı

05 Şubat 2018

11 Mayıs 2018

Ders Ekleme ve Çıkartma

12 Şubat 2018

16 Şubat 2018

Dersten Çekilmek İçin Son Gün

 

13 Nisan 2018

Derslerin Kesilmesi

 

11 Mayıs 2018

Dönem Sonu Sınavları

16 Mayıs 2018

23 Mayıs 2018

Yüksek Lisans Programları

 

 • Tezli/Tezsiz Bilişim Teknolojileri (TR- EN)
 • Tezli-Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (TR-EN)
 • Tezli/Tezsiz Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (TR-EN)
 • Tezli/Tezsiz Makine Mühendisliği (EN)

Başvuru ve Ön Kayıt için Gerekli Koşullar

4 yıllık lisans derecesine sahip olmak.

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili  puan türünden yüksek lisans programlar için en az 55 puan ve üstü almak”(Yeterli ALES puanına sahip olmayanlar "özel öğrenci" statüsünde ders alabilirler; bu kişiler ALES puan koşulunu sağladıklarında normal öğrenci kayıtları yapılır ve özel öğrenci statüsünde aldıkları dersler, programın toplam ders yükünün yarısını geçmemek koşuluyla, programa sayılır). ALES taban puanı olan 55'e karşılık GMAT eşdeğer taban puanı 450, ALES taban puanı olan 70'e karşılık GMAT eşdeğer taban puanı 500, ALES taban puanı olan 55'e karşılık GRE eşdeğer taban puanının sayısal 610, ALES taban puanı olan 70'e karşılık GRE eşdeğer taban puanı sayısal 685'dir.
 • Ön kayıt formundaki bilgileri güncel ve doğru olarak doldurmak,
 • İngilizce programlara başvuruda ÜDS/KPDS sınavlarından 55  veya üstü veya aşağıdaki yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan veya üstü almak.

 

KPDS/ÜDS

55

TOEFL IBT

66

TOEFL CBT

184-186

TOEFL PBT

514-516

 

 • İngilizce programlara başvuran ve geçerli bir İngilizce sınav notu bulunmayan adaylar için Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmak.

 

Kayıt için gerekli belgeler

 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi
 • *PDS/ÜDS veya web sitemizde ilan edilen yabancı dil sınavlarına ait veya  Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesi fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf
 • İkametgâh beyanı (Tıklayınız)
 • Askerlik durum beyanı (Erkek Adaylar İçin)

 *Sadece ingilizce programına başvuracak adaylar.

Doktora Programı

 • Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (TR-ING)


Başvuru ve Ön Kayıt için Gerekli Koşullar

 • İlgili bir alanda lisans veya yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş olmak.
 • Yüksek Lisans Derecesiyle  başvuracak adayların ALES sınavında ilgili puan türünde  en az 55  puan almış olması, Lisans derecesiyle başvuracak adayların ALES sınavında ilgili puan türünde en az 80 puan almış olması ve Lisans not ortalamasının 3.00 olması, KPDS , ÜDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu veya Altınbaş Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen İngilizce yabancı dil sınavlarından birinden en az yüzde 55 almış olmak veya Üniversite tarafından verilen İngilizce yeterlilik sınavından en az yüzde 55 almış olmak. 

KPDS/ÜDS

55

TOEFL IBT

66

TOEFL CBT

184-186

TOEFL PBT

514-516

Kayıt için gerekli belgeler 

 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi
 • *Onaylı Lisans Diploması Örneği (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adaylardan ayrıca Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) alınacak denklik belgesi)
 • *Onaylı Yüksek Lisans Diploması Örneği (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adaylardan ayrıca Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) alınacak denklik belgesi)
 • Lisans Transkripti
 • **Yüksek Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi
 • **Yüksek Lisans Transkripti
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi (Tezli Programlar için)
 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi
 • ***İngilizce programlar için KPDS/ÜDS veya web sitemizde ilan edilen yabancı dil sınavlarına ait veya Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesi fotokopisi  
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf
 • İkametgâh beyanı (Forma ulaşmak için (tıklayınız)
 • Erkek adaylar için Askerlik durum beyanı

*    Sadece Yurtdışındaki bir eğitim kurumundan mezun adaylar

**  Sadece Yüksek Lisans Mezunu Adaylar

***Sadece İngilizce program tercihinde bulunacak adaylar