Close

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Ancak teknoloji odaklı, rekabetçi ve üretken ekonomilerin ayakta durabildiği bir çağda yaşıyoruz. İşletmelerin varlıklarını günümüz koşulları altında sürdürebilmeleri doğru bir şekilde tasarlanmalarına, sektörel gelişmeleri yakından takip etmelerine ve bütüncül bir yapı ve yaklaşımla yönetilmelerine bağlıdır. Bu durum gerek üretim, gerekse hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren tüm işletmeler için geçerlidir. Başarıyı getirecek olan yaklaşımların uygulanabilmesi için de gerekli analitik becerilere sahip ve konusunda uzman bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı  en son gelişmeleri yansıtan araştırmaları takip eden ve iş dünyasının sorunlarına getirdiği çözümlerle ulusal ekonomiye katkı veren bir eğitim anlayışını benimsemiş saygın bir akademik birim olmayı hedeflemektedir. Bilimsel gelişmelere katkıda bulunan araştırmalara öncülük etmek, elde edilen bilimsel sonuçların ulusal ekonomiye uygulanmasına imkan sağlamak ve bu amaçlara hizmet edebilecek rekabetçi ve sosyal sorumluluğa sahip endüstri mühendislerinin yetiştirlmesi amaçlanmaktadır.