Close

Yüksek Lisans Programı

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programının amacı aşağıda belirtilen yetkinliklere sahip bilişim teknolojileri uzmanları yetiştirmektir:

1)      Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri kültürünü özümsemiş olma.

2)      Çalışma alanlarının her dalında, başarılı bir kariyer için gerekli bilişim teknolojileri temeline sahip olma.

3)      Çalışma alanlarında bilişim teknolojileri uygulamalarını etkin bir şekilde kullanarak iş hayatlarında verimliliği artırma yetkinliğine sahip olma.

4)      Bilişim uygulamalarının bireysel ve kurumsal etkileri hakkında farkındalığa sahip olma.

5)      Kişisel ve mesleki gelişimi içselleştirmiş olma.

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programının mezun profilini gösteren program öğrenme çıktıları aşağıdadır.

1)      Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alt yapısına sahip olma.

2)      Bilgisayar bilimleri ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi.

3)      Bilgisayar programı geliştirme ve temel yazılım mühendisliği bilgi ve yetkinliklerine sahip olma.

4)      Veri yapılarını anlama ve algoritma geliştirme temel bilgisi.

5)      İşletim sistemlerinin içyapısını anlama ve sistem programları geliştirme temel bilgisi.

6)      Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarileri temel bilgisi.

7)      Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği temel bilgisi.

8)      Veri madenciliği, veri analizi, makine öğrenmesi ve yapay zekâ konuları temel bilgisi.

9)      İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptama, tanımlama ve çözme becerisi.

10)  Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanımı.