Close

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora programı ileri düzeyde araştırma odaklı eğitim, yaratıcı ve üstün nitelikli bilimsel araştırmalar, bilim dünyasına ve endüstriye hizmet ile alanında uluslararası düzeyde lider bir akademik birim olmayı hedeflemektedir. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora programı yeni bilgi üretme, bilimsel araştırmalarda mükemmele erişme, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine dünya çapında katkıda bulunma gibi ilkeler ışığında, ulusal ve uluslararası ölçekte akademisyenler yetiştirerek toplumun ve endüstrinin sorunlarına çözümler üreten ve insanlığa hizmet eden bireyleri mühendislik alanına kazandırmayı amaçlamaktadır.