Close

Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

 

 

 

Programın Amacı ve Hedefi

İşletme Yüksek Lisans programı, küreselleşen rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek, alanında uzman yöneticiler yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşletmenin temel disiplinlerine ilişkin bilgi birikimi olan, doğru karar verebilecek yetkinliğe sahip, fırsatları yakalayabilen ve krizi öncesinde fark edebilecek kadar konusuna hakim, hem teorik hem de pratik bilgileri pekiştirilecekleri bir programdır.

Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uzaktan Eğitim İşletme (Türkçe – Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılarak, üniversite bünyesinde işletme alanındaki akademik çalışma ve araştırmaların geliştirilmesi ve sektörün uzman insan kaynakları ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. 

Küresel iş hayatında önemli bir rol üstlenmeye başlayan Türkiye’nin ve özellikle de İstanbul’un bir küresel ticaret merkezine dönüşümü sürecinde, yönetim uzmanlarına duyulan ihtiyaç gittikçe daha da artmaktadır. Bu bağlamda, lisans mezunları arasında İşletme Yüksek Lisans (MBA) yapma talebinin son yıllarda daha da yükselmesi, bireysel yönetim yetkinliklerine duyulan ihtiyacı göstermektedir. İşletme yüksek lisans programı kapsamında bireysel yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesinde, teorik alt yapının oluşturulmasının yanı sıra, güncel örneklere dayalı pratik uygulamaların kullanımı suretiyle olumlu fark yaratılmasına çalışılacaktır.
Günümüzde teknolojik yeniliklere bağlı olarak eğitimde yeni yaklaşımlar benimsendiğine, özellikle uzaktan eğitime ilişkin hızla geliştirilen teknolojilerin eğitimde zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırdığına tanık olmaktayız. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütmekte olduğumuz yüksek lisans programlarımızı uzaktan eğitim yolu ile daha geniş kitlelere ulaştırmak, bu sayede hem zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırarak iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına hitap etmek, hem de farklı bölgelerden öğrencilerin eğitimlerimize erişmesine imkan tanımak amacındayız.

Uzaktan Eğitim İşletme (Türkçe-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı’nın amacı; 

  • Küresel iş dünyasının sürekli değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek,
  • Analitik esaslara dayalı sezgisel karar verebilme yeteneğine,
  • Girişimci, yaratıcı ve yenilikçi bir yönetim yaklaşımına,
  • Etkin bireysel ve kurumsal iletişim becerisine,
  • Kişisel ve kurumsal etik ve toplumsal sorumluluk bilincine,
  • Liderlik niteliklerine,
  • Uluslararası standartlara uygun işletme yönetimi yetkinliğine

sahip bireyler olarak yetiştirmektir. 

Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans (Türkçe – Tezsiz) programına devam eden öğrenciler UEISL 598 kodlu Mezuniyet Projesi’ni Sosyal Bilimler Enstitü Mezuniyet Projesi hazırlama yönergesi kapsamında tamamlamak ve başarılı olmak durumundadır.