Close

Panum Yönetim Kurulu

 Dr. Öğretim Üyesi Dicle Yurdakul

 İşletme Fakültesi

 Merkez Müdürü

 Dr. Öğretim Üyesi Murad Canbulut

 İşletme Fakültesi

 Merkez Müdür Yardımcısı

 Prof. Dr. Emre Alkin

 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 Üye

 Prof. Dr. Ercan Gegez  

 İşletme Fakültesi

 Üye

 Dr. Öğretim Üyesi Özge Yılmaz 

 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 Üye

 Dr. Öğretim Üyesi Emir Ruşen 

 Tıp Fakültesi

 Üye

Araş. Gör. Bengi Kurtuluş

İşletme Fakültesi

 Üye