Close

Panum Hakkında

Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (PANUM) pazarlama, reklamcılık, tüketici davranışları, marka yönetimi ve nöropazarlama.alanlarında faaliyet göstermek üzere 2019 yılında kurulmuş bir merkezdir. Araştırma merkezinin ana çalışma alanları pazarlama ve nöropazarlama araştırma ve uygulamaları olmakla birlikte, merkezimiz söz konusu çalışmaların yapısı gereği İşletme, Dış Ticaret, Sosyoloji, Psikoloji ve Tasarım gibi alanları da kapsayan disiplinler arası bir yaklaşımla tasarlanmıştır.

 

AMACIMIZ

Temel çalışma alanlarında ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile gerçekleştirilecek ortak projelere katkıda bulunmak; PANUM Yönetim Kurulu ve/veya Danışma Kurulu’nun belirleyeceği alanlarda yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki firmalar, devlet kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına çözüm önerilerinde bulunan bilimsel çalışmalar yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

MİSYONUMUZ

  1. Pazarlama ve nöropazarlama araştırmalarının geliştirilmesine katkıda bulunarak konu ile ilgili farkındalık düzeyini arttırmak,
  2. Bu alana ilgi duyan akademisyenleri bir çatı altında toplayarak araştırmalarını gerçekleştirebilmelerine gerek donanımsal gerekse teorik düzeyde katkıda bulunmak,
  3. Gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının kamuoyu, akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kurum ve kuruluşlar ve ilgili araştırmacılara duyurulması amacıyla bilimsel amaçlı etkinlikler gerçekleştirmektir

PAYDASLAR

PANUM, uzmanlık faaliyetlerini yürütürken, ilgili alanlarda çalışabilecek genç araştırmacıları yetiştirmeyi de temel görevlerinden biri olarak dikkate alır. Bu anlamda PANUM, kuruluş aşamasında Altınbaş Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren ilgili branş öğrencilerinin ve bu alana ilgi duyan diğer üniversitelerde okumakta olan öğrencilerin araştırma yapabilmelerine de imkan tanıyacaktır.

FAALİYET ALANLARI

a) Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere, çalışma alanları ile ilgili konularda eğitim vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, akademik yayın yapmak, faaliyet konularına giren alanlarda gerçekleştirilen etkinliklere katılmak.

b) Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere kurs, seminer, konferans, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Faaliyet alanlarında gerçekleştirilecek bilimsel etkinlikler yoluyla toplumsal duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak, önerilecek çeşitli politikalar yoluyla toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve yürütülen veya yürütülmüş politikaları değerlendirmek.

ç) Faaliyet alanları ile ilgili olarak, uluslararası bilimsel aglara ve uluslararası projelere katılmak, uluslararası işbirlikleri geliştirmek.