Close

Yönetim

 

DÜAGEM YÖNETİMİ
• Müdür: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath
• Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu
• Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel Yücel
DÜAGEM YÖNETİM KURULU
• Yönetim kurulu başkanı: Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan
• Asil Üye: Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş
• Üye: Prof. Dr. Mehmet Tanol
• Üye: Prof. Dr. Haydar Özpınar
• Üye: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu
• Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath
• Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel Yücel
• Üye: Dr. Öğr. Üyesi Genada Sinani
• Üye: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tuba Gözet
• Üye: Dr. Öğr. Üyesi Behiye Öztürk Şen
• Üye: Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez

 

DÜAGEM Bölüm ve Araştırma Grubu Başkanları:

 

DÜAGEM Bölümleri

Doğal Ürünler Analizi Bölümü Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Ebru ÖZDEMİR NATH

Doğal Ürünler Pilot Ölçek Üretim Bölümü Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi  Ebru ÖZDEMİR NATH

Doğal Ürünler Formülasyonu Bölümü Başkanı: Prof. Dr. Oya Alpar

Doğal Ürünler Sentez Araştırmaları Bölümü Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Tanol

Doğal Ürünler Etkinlik Araştırmaları Bölümü: Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yücel Yücel

Doğal Ürünler Veri Tabanı ve İletişim Bölümü: -

 

DÜAGEM Araştırma Grupları

Doğal Ürünler Diş Hekimliği ve Medikal Uygulamaları Araştırma Grubu Başkanı: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu

Farmasötik Doğal Ürünler Araştırma Grubu Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Servi

Zirai, Ormancılık ve Gıda Doğal Ürünleri Araştırma Grubu Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Ebru ÖZDEMİR NATH

 

 

EK:  DÜAGEM Yönetmelik